top of page

מוקשים ביטוחיים בזמן ניהול משבר סייבר, דורון הדר למגזין 'עדיף'

(מגזין ׳עדיף׳, דצמבר 22)

החשיבות היא באיתור ומיפוי המוקשים הרלוונטיים ובניית תוכנית עבודה סדורה שיש ליישם על מנת לנטרל כל מוקש בנחישות, ברגישות ובמקצועיות.


לכתבה המלאה >>

bottom of page