top of page

"סוכני ביטוח ועולם ביטוחי הסייבר", נוי ארז ורון טוסמן למגזין ׳עדיף׳.

(מתוך מגזין עדיף, אוקטובר 2022)

החולייה המקשרת בין המבוטחים לבין המבטחים היא סוכני הביטוח  תפקידם לשמור על הלקוחות ולייצג בפניהם פתרונות עדכניים בפני איומי היחוס הרלבנטיים  בין היתר, על הסוכנים לשקף לבתי העסק את דרישת המבטחים לגבי רמת המוכנות המוקדמת ואת החשיבות בהכנת הארגון כבר בזמן שגרה.


לכתבה המלאה >>
Commentaires


bottom of page